Για την πλοήγηση


Λεξικά από την εταιρεία Σταυροπούλου Βίκυ και ΣΙΑ ΕΕ – Ηνίοχος στο Νέο Ψυχικό | Αθήνα


Το βιβλιοπωλείο Σταυροπούλου Βίκυ και ΣΙΑ ΕΕ – Ηνίοχος στο Νέο Ψυχικό - Αθήνα διαθέτει ελληνο-αγγλικά, αγγλοελληνικά, λεξικά τσέπης και αγγλο-αγγλικά λεξικά σε πολύ προσιτές τιμές.

Αγγλοελληνικό Λεξικό - Oxford
Αγγλοελληνικό Λεξικό - Oxford
Ελληνοαγγλικό Λεξικό - Oxford
Ελληνοαγγλικό Λεξικό - Oxford
Oxford Learner's Pocket Dictionary
Oxford Learner's Pocket Dictionary

Λεξικό Τσέπης “Oxford Learner’s Pocket Dictionary, English-Greek, Greek-English"

Το λεξικό τσέπης “Oxford Learner’s Pocket Dictionary, English-Greek / Greek-English” είναι και αγγλο-ελληνικό και ελληνο-αγγλικό λεξικό. Περιέχει συμπυκνωμένο το πιο σημαντικό λεξιλόγιο των δυο άλλων λεξικών γι’ αυτό είναι λεξικό για σπουδαστές  και χρησιμεύει εως το επίπεδο Β2 του πτυχίου FCE (First Certificate in English). Ακόμη χρησιμεύει για αναφορά στις διακοπές, σε ταξείδια διότι ως λεξικό τσέπης είναι μικρό σε όγκο και ελαφρύ και μεταφέρεται εύκολα παντού.

Ελληνο - Αγγλικό Λεξικό “Oxford Greek-English Learner’s Dictionary revised edition”

To ελληνο-αγγλικό λεξικό “Oxford Greek-English Learner’s Dictionary, revised edition” είναι πολύ χρήσιμο τόσο για την προφορική όσο και για την γραπτή μας έκφραση στα αγγλικά (προφορική επικοινωνία, επιστολές, εκθέσεις, αναφορές (reports) στην εργασία μας ή στις σπουδές μας στα αγγλικά).

Περιλαμβάνει:

 •  45000 λήμματα και παράγωγα με παρατηρήσεις για την γραμματική και την προφορά
 • 70000 παραδειγματικές φράσεις οι οποίες βοηθούν τον σπουδαστή να κατανοήσει καλύτερα την έννοια και την χρήση των λέξεων
 • 12000 ιδιωματισμούς της καθομιλουμένης ελληνικής και την μετάφρασή τους στα αγγλικά
 • πληροφορίες για την γραμματική (γραμματικές βραχυγραφίες) και
 • πληροφορίες για την καλύτερη χρήση των λέξεων στον προφορικό ή γραπτό λόγο, το ύφος (καλολογικές βραχυγραφίες, stylistic values)
 • Πίνακες με την κλίση των ελληνικών άρθρων, ουσιαστικών, επιθέτων και ρημάτων στην δημοτική

H ανανεωμένη δεύτερη έκδοση είναι καλαίσθητη με γαλάζια γράμματα στις λέξεις των λημμάτων.

Αγγλο – Ελληνικό Λεξικό “ Oxford English-Greek Learner’s Dictionary

Είναι το πιο δημοφιλές αγγλο-ελληνικό λεξικό και βασίζεται στο πιο δημοφιλές, παγκοσμίως, αγγλο-αγγλικό λεξικό του πανεπιστημιακού εκδοτικού οργανισμού (Oxford University Press) του γνωστού, διακεκριμένου δασκάλου των αγγλικών και συγγραφέα διδακτικών βιβλίων της αγγλικής για ξένους A. S. Hornby, ο οποίος είναι πρωτοπόρος στην λεξικογραφία και την διδασκαλία των αγγλικών ως ξένης γλώσσας, “...διότι μελέτησε πολύ την δομή της αγγλικής γλώσσας...” και πρώτος κατέγραψε σε λεξικό τις προθέσεις με τις οποίες συντάσσονται πολλές αγγλικές λέξεις και περιφραστικά ρήματα (words with prepositions and phrasal verbs) τα οποία έχουν διαφορετικό νόημα ανάλογα με τις προθέσεις με τις οποίες συντάσσονται και την σειρά των λέξεων, καθώς και τους “... ιδιωματισμούς της καθομιλουμένης...”  που πάλι έχουν διαφορετικό νόημα από τις μεμονωμένες λέξεις,  και “... είναι πολύ σημαντικά για την προσπάθεια ενός ξένου σπουδαστή των αγγλικών να εκφρασθεί στα αγγλικά ... διότι τον δυσκολεύουν...”  (έγραψαν για τον A. S. Hornby  οι εκδότες Α. P. Cowie και S. Wehmeier στην 4η και 6η έκδοση του αγγλο-αγγλικού λεξικού “Oxford Αdvanced Learner’s Dictionary”, βλ. και εισαγωγή στο αγγλο-ελληνικό λεξικό “Oxford English-Greek Learner’s Dictionary”


Ακόμη το λεξικό έχει πρωτοποριακή δομή στην παρουσίαση της ερμηνείας των λέξεων (semantics) διότι για κάθε έννοια κάθε αγγλικής λέξης παρουσιάζεται η μετάφραση σε ξεχωριστή παράγραφο με αρίθμηση και όχι όλες οι έννοιες σε μετάφραση όλες μαζί, οπότε η κατανόηση της κάθε έννοιας μιας λέξεως είναι πολύ ευκολώτερη. Στην καλύτερη κατανόηση της έννοιας και χρήσης των αγγλικών λέξεων βοηθούν και οι πολλές παραδειγματικές φράσεις που περιέχει το αγγλοελληνικό λεξικό “Oxford English-Greek Learner’s Dictionary”. Τα γαλάζια γράμματα στα 35000 λήμματα και παράγωγα, στους 12000 ιδιωματισμούς, στα 3000 περιφραστικά ρήματα βοηθούν επίσης να βρίσκει πιο εύκολα ο σπουδαστής τις λέξεις και τις έννοιες των λέξεων που αναζητά, και τον βοηθάει στην προσπάθειά του να μάθει αγγλικά πιο γρήγορα, σπαταλώντας λιγώτερο χρόνο, και αυτό είναι ένας στόχος στις βελτιώσεις των νεωτέρων εκδόσεων των λεξικών του Πανεπιστημιακού Οργανισμού της Οξφόρδης, να είναι το λεξικό πιο φιλικό προς τον χρήστη, να τον βοηθάει πιο πολύ στην εκμάθηση των αγγλικών, όπως είχε αρχικά στόχο ο A. S. Hornby (S. Wehmeier στον πρόλογο της 6ης έκδοσης του αγγλο-αγγλικού λεξικού “Oxford Αdvanced Learner’s Dictionary”).


Στην ανανεωμένη δεύτερη έκδοση του αγγλο-ελληνικού λεξικού “Oxford English-Greek Learner’s Dictionary”  περιλαμβάνεται λεξιλόγιο επιλεγμένο με βάση την νεώτερη, πρωτοποριακή,  γιγαντιαία έρευνα του Πανεπιστημιακού Οργανισμού της Οξφόρδης για την καταγραφή της αγγλικής γλώσσας μέσα από όλα τα γραπτά κείμενα σε βιβλία ή στον τύπο ή στα ΜΜΕ και σε προφορικές συνομιλίες στην Τράπεζα Δεδομένων της Αγγλικής Γλώσσας (BNP, British National Corpus). Μετά από στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της αγγλικής γλώσσας επιλέγονται για το αγγλο-ελληνικό λεξικό το οποίο είναι ένα λεξικό για σπουδαστάς της αγγλικής (a learner’s dictionary)  οι πιο χρήσιμες λέξεις, τις οποίες έχουν συναντήσει στην έρευνά τους πιο πολλές φορές, άρα χρησιμοποιούνται ευρέως από τους άγγλους στην προφορική και γραπτή τους επικοινωνία, και όχι σπάνιες, άχρηστες λέξεις (Moira Runcie, διευθύντρια της 2ης εκδόσεως του Αγγλο-ελληνικού λεξικού “Oxford English-Greek Learner’s Dictionary”). Ετσι σε ένα λογικό όγκο λεξικού έχουμε ένα χρήσιμο και εύχρηστο λεξικό το οποίο είναι ελαφρύ, δεν σκίζονται τα εξώφυλλα και  ενθαρρύνει τον φοιτητή να το χρησιμοποιεί και βοηθάει στις σπουδές του των αγγλικών. Το λεξικό είναι φιλικό προς τον χρήστη και έχει την βέλτιστη σχέση ποιότητας, περιεχομένου, όγκου και τιμής.


H ανανεωμένη 2η έκδοση του αγγλο-ελληνικού λεξικού “Oxford English-Greek Learner’s Dictionary” περιλαμβάνει:

 • 35000 λήμματα και παράγωγα με πληροφορίες για την γραμματική (γραμματικές βραχυγραφίες), την προφορά (φωνητική αλφάβητος) και το συντακτικό (προθέσεις, σειρά των λέξεων)
 • 45000 παραδειγματικές φράσεις και προτάσεις που βοηθούν στην κατανόηση της έννοιας και σωστής χρήσης των αγγλικών λέξεων    
 • 12000 αγγλικοί ιδιωματισμοί (idioms) και η μετάφρασή τους στα ελληνικά
 • 3000 περιφραστικά ρήματα (phrasal verbs)


Στην ανανεωμένη 2η έκδοση του 2008 έχουν προστεθεί ακόμη:

 • κλειδάκια δίπλα στις αγγλικές λέξεις του λήμματος τις οποίες πρέπει να μάθει ο σπουδαστής οπωσδήποτε για τις εξετάσεις του             
 • η φωνητική αλφάβητος κατά μήκος της βάσης της σελίδας, ώστε να ενθαρρύνεται ο μαθητής να μαθαίνει την προφορά
 • γαλάζια γράμματα στα λήμματα, παράγωγα, σύνθετες λέξεις, εκφράσεις, ιδιωματισμούς, τα οποία βοηθούν στην ταχεία ανεύρεσή τους
 • πιο έντονα μαύρα γράμματα σε όλο το κείμενο τα οποία είναι πιο ευδιάκριτα και κάνουν το διάβασμα πιο ξεκούραστο
 • πιο πολλοί πίνακες με καινούριο λεξιλόγιο, γραμματική, ορθογραφία, υποδείγματα επιστολών
 • καινούριο λεξιλόγιο του 21ου αιώνος για τις επιστήμες,τις νέες τεχνολογίες και εκφράσεις της καθομιλουμένης
Αγγλο - Αγγλικό Λεξικό “Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 6th edition, new for 2000

H εταιρεία μας διαθέτει στοκ του περίφημου λεξικού του Πανεπιστημιακού Οργανισμού της Οξφόρδης “Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 6th edition, new for 2000” με διευθύντρια εκδόσεως την S. Wehmeier σε τιμή ευκαιρίας με έκπτωση –60%.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ