Για την πλοήγηση


Βιβλία για τη Μετάφραση από την εταιρεία Σταυροπούλου Βίκυ και ΣΙΑ ΕΕ – Ηνίοχος στο Νέο Ψυχικό | Αθήνα


Translation for Advanced students
Translation for Advanced students
Translation Key
Translation Key

TRANSLATION FOR ADVANCED STUDENTS
Το βιβλίο για την μετάφραση περιέχει κείμενα για μετάφραση τόσο από τα αγγλικά στα ελληνικά όσο και από τα ελληνικά στα αγγλικά.Τα κείμενα προς μετάφραση είναι επιλεγμένα αποσπάσματα από κείμενα γνωστών ελλήνων και άγγλων συγγραφέων.

  1. Το πρώτο μέρος του βιβλίου (Part One) περιλαμβάνει σημειώσεις για τα πιο χρήσιμα φαινόμενα γραμματικής και  συντακτικού τα οποία συνήθως δημιουργούν δυσκολία στην μετάφραση.
  2. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου (Part Two) περιλαμβάνει κείμενα για μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά και αντιστρόφως, κλιμακούμενης δυσκολίας:
    • στο στάδιο Ι υπάρχουν 20 κείμενα για μετάφραση από τα ελληνικά προς τα αγγλικά.
    • στο στάδιο ΙΙ υπάρχουν 20 κείμενα για μετάφραση από τα ελληνικά προς τα αγγλικά
    • στο στάδιο ΙΙΙ υπάρχουν 30+30=60 κείμενα που αντιστοιχούν στο επίπεδο του πτυχίου FCE ( First Certificate in English) ή Lower.
    • στο στάδιο ΙV υπάρχουν 24+48=72 κείμενα επιπέδου δυσκολίας του πτυχίου Certificate of Proficiency in English.

Tο βιβλίο “Τranslation for Advanced Students” μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την σειρά γραμματικής “Steps in English Grammar and Idiom”, ιδίως τα βιβλία ΙΙΙ, ΙV και V τα οποία περιέχουν συνοπτικούς κανόνες ανακεφαλαίωσης και επανάληψης και πιο δύσκολα προβλήματα γραμματικής και συντακτικού.

TRANSLATION KEY
To βιβλίο “Translation Key” είναι η κλείδα των ασκήσεων μετάφρασης του βιβλίου  για την μετάφραση “Translation for Advanced Students” και περιέχει τις μεταφράσεις των κειμένων μόνο από τα ελληνικά προς τα αγγλικά (γιατί είναι πιο δύσκολο) όλων των επιπέδων από τον συγγραφέα Δ. Σταυρόπουλο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ