Για την πλοήγηση


Βιβλία Εκθέσεων από την εταιρεία Σταυροπούλου Βίκυ και ΣΙΑ ΕΕ – Ηνίοχος στο Νέο Ψυχικό | Αθήνα


First Steps In Writing English
First Steps In Writing English
Essays Dialogues Letters
Essays Dialogues Letters

ESSAYS DIALOGUES LETTERS

Ενα βιβλίο με συμβουλές για το γράψιμο εκθέσεων στα αγγλικά και  πολλά υποδείγματα εκθέσεων με ιδέες και πλούσιο αγγλικό λεξιλόγιο σχετικά με τα θέματα κάθε έκθεσης.

Το βιβλίο εκθέσεων χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα:

 1. Μέρος πρώτο
  14 υποδείγματα απλών περιγραφικών και αφηγηματικών εκθέσεων στα αγγλικά και 56 επιπλέον (4 για κάθε έκθεση) σχετικά θέματα  και ιδέες στα αγγλικά σε περίληψη για περαιτέρω ανάπτυξη ως άσκηση.                                                          
 2. Μέρος δεύτερο
  20 υποδείγματα περιγραφικών και αφηγηματικών εκθέσεων στα αγγλικά και 20 επιπλέον παρεμφερή θέματα εκθέσεων για ανάπτυξη. 30 υποδείγματα εκθέσεων ιδεών στα αγγλικά.
 3. Μέρος τρίτο
  Διάλογοι: 20 διάλογοι (προφορικές συνομιλίες), και 15 ασκήσεις για ανάπτυξη. Eξοικείωση με λεξιλόγιο και τρόπο έκφρασης στην καθομιλουμένη στα αγγλικά κατά την προφορική επικοινωνία.
 4. Μέρος τέταρτο
  Επιστολές: 25 υποδείγματα επιστολών και 40 επιπλέον θέματα επιστολών για εξάσκηση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ