Για την πλοήγηση


Βιβλία Γραμματικής από την εταιρεία Σταυροπούλου Βίκυ και ΣΙΑ ΕΕ – Ηνίοχος στο Νέο Ψυχικό | Αθήνα


Steps in English grammar and idiom_1
Steps in English grammar and idiom_1
Steps in English grammar and idiom_1
Steps in English grammar and idiom_2
Steps in English grammar and idiom_3
Steps in English grammar and idiom_3
Steps in English grammar and idiom_4
Steps in English grammar and idiom_4
Steps in English grammar and idiom_5
Steps in English grammar and idiom_5
Teacher's Book
Teacher's Book

Η σειρά γραμματικής “Steps in English Grammar and Idiom” του συγγραφέως D. N. Stavropoulos αποτελείται από 5 βιβλία και περιέχει όλη την διδακτέα ύλη γραμματικής για την σε βάθος γνώση της λειτουργίας της αγγλικής γλώσσας, και χρησιμεύει στην προετοιμασία για τις εξετάσεις των πτυχίων της αγγλικής γλώσσας “First Certificate” και “Certificate of Proficiency” in English Language.

Σε κάθε μάθημα η γραμματική παρουσιάζεται με λιτά διατυπωμένους, σαφείς κανόνες στα ελληνικά αλλά διδάσκεται η ορολογία της γραμματικής και του συντακτικού και στα αγγλικά. Μετά γίνεται αφομοίωση της ύλης της παράδοσης με τις ασκήσεις μέσα στην τάξη (Classwork). Στο σπίτι ο μαθητής γράφει τις ασκήσεις για το σπίτι (Homework). Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει γλωσσάρι με το λεξιλόγιο των ασκήσεων, για τυχόν άγνωστες λέξεις στις ασκήσεις. Στο επόμενο μάθημα, πριν την παράδοση, γίνεται διόρθωση των ασκήσεων που έγραψαν οι μαθητές στο σπίτι (homework) και μετά την διόρθωση γίνεται περαιτέρω εξάσκηση στη γραμματική του κάθε μαθήματος με τις προφορικές ασκήσεις (oral drills) που υπάρχουν στο βιβλίο του καθηγητού (Steps Teacher’s Book), πριν την παράδοση του επομένου μαθήματος.

Κάθε Step περιλαμβάνει 40 μαθήματα χωρισμένα σε 10 ενότητες των 4 μαθημάτων και διδάσκονται σε 2 τρίμηνα (20 μαθήματα ανά τρίμηνο, 2 μαθήματα κάθε εβδομάδα μιας διδακτικής ώρας). Μετά το Πάσχα γίνεται επανάληψη  της ύλης σε 10 μαθήματα με τις ασκήσεις επαναλήψεως (Revision Exercices Ι - Χ)  για εμπέδωση της ύλης κάθε ενότητας τεσσάρων μαθημάτων. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν 5 δοκιμαστικές εξετάσεις (Test Papers I – V), οπότε σε 5 μαθήματα γίνεται επανάληψη της ύλης ανά 8 μαθήματα (2 ενότητες των 4 μαθημάτων). Στο τέλος του έτους γίνεται επανάληψη όλης της ύλης  σε δυο μαθήματα, με δύο γενικές δοκιμαστικές εξετάσεις (General Tests I and II).

Τα Steps in English Grammar and Idiom πλεονεκτούν έναντι της γραμματικής άγγλων συγγραφέων διότι παρουσιάζονται κανόνες και ολόκληρα κεφάλαια για τις διαφορές των δυο γλωσσών, αγγλικής και ελληνικής, όπου παρουσιάζεται δυσκολία στην μετάφραση των ελληνικών στα αγγλικά και αντιστρόφως.

Ακόμη, πλεονεκτήματα των Steps είναι οι λιτοί και ξεκάθαροι κανόνες γραμματικής που περιέχουν, οι πολλές ασκήσεις σε κάθε μάθημα, τα πολλά μαθήματα επαναλήψεως με πολλές ασκήσεις, και η κλιμάκωση της ύλης με εκμάθηση των απλών, βασικών κανόνων στα πρώτα βιβλία και πιο δύσκολων κανόνων προβλημάτων γραμματικής στα επόμενα βιβλία όπου γίνεται και σύνοψη και επανάληψη όλων των κανόνων που έχουν διδαχθεί οι μαθητές μέχρι τότε (Step 4 και 5) ώστε να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ